top of page

Inzichten van Unplug de Dag

​We ervaren allemaal stress in het leven en met de huidige informatie snelheid en hoeveelheid aan keuzes wordt dit extra aangewakkerd. Ygenwijs, YSE en 1 dag offline zien een toename in het aantal burn-outs onder Young Professionals in Nederland. En daar maken wij ons zorgen over en daarom organiseerden wij Unplug de Dag. Op 28 mei hebben Young Professionals en hun leidinggevenden van organisaties als ABN AMRO, Achmea, van Lanschot, Philips en Unilever een eerste stap gezet om burn-outs te voorkomen en 100% werkgeluk na te streven. Naast workshops en trainingen stond onder andere Andre Platteel van Your Lab op het podium en deelde zijn visie en expertise. Aan het eind van de dag gingen de deelnemers naar huis met concrete tips en tricks om toe te passen binnen hun eigen organisatie. ​​Unplug de Dag is een initiatief van YSE, 1 dag offline en Ygenwijs. “Toen wij vorig jaar in een brief van Lodewijk Asscher lazen dat hij alles op alles zette om het thema werkstress bespreekbaar te maken, hebben we gezamenlijk de handschoen opgepakt. Wij vinden dat het niet alleen bespreekbaar moet worden gemaakt, maar dat bij organisaties en de medewerkers zelf ook de verantwoordelijkheid ligt om actief aan de slag te gaan om burn-outs te voorkomen”, aldus Simon Klop van YSE. De deelnemers van Unplug de Dag zijn deze reis gestart naar 0% burn-out en 100% werkgeluk binnen Nederlandse organisaties. Zij hebben deelgenomen aan één van de negen deelsessies die betrekking hebben op het voorkomen van werkstress en het nastreven van 100% werkgeluk. In de deelsessies is onder andere aandacht besteed aan ‘energie management’, ‘mindfulness’ en ‘jobcrafting’.


Wat zijn de lessons learned van Unplug de Dag?​

  • Zorg voor juiste voorlichting aan medewerkers. Burn-out is niet per se een psychische klacht, het uit zich juist vaak lichamelijk.

  • Reguleer zaken als 1x per maand telefoon en computer uit. Doe bijvoorbeeld mee aan het ‘We Quit Mail’ initiatief en ga vaker offline. Dit zorgt ervoor dat werknemers ook ‘uit’ staan en even niet bezig zijn met informatie verwerken.

  • Stimuleer sport, spel en feest. Creëer hiervoor ruimtes in en om kantoor. Inspannen als het moet, ontspannen als het kan.

  • Zet werknemers in op datgene waar zij individueel aan willen bijdragen. Denk vanuit talenten en kwaliteiten in plaats van ouderwetse functieprofielen of ‘up-or-out’ systemen.

  • Laat de controle los en werk op basis van vertrouwen. Urenregistratie? Maximaal aantal vakantiedagen? Targets? Dat kan allemaal overboord. Ga uit van de intrinsieke motivatie en vertrouw op persoonlijke zingeving van werknemers.

  • Ga van Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) naar Passie, Energie en Plezier (PEP) gesprekken. Laat de onderwerpen ‘stressbeleving’ en ‘drijfveren’ onderdeel zijn van de peoplemanagement gesprekken. Hoe scoren werknemers op werkgeluk?

bottom of page